Khác

Định dạng Logo trong Thiết kế và Cách sử dụng

Khi nhận file logo kỹ thuật số, bạn có thể tự hỏi – giờ thì mình phải làm gì với thứ này đây? Tại sao lại có nhiều định dạng khác nhau đến vậy? File vector là cái gì thế? Khi thiết kế logo, chọn đúng...

19/01/2019

5 Logo Nổi tiếng được tạo ra từ Giấy ăn

Trái ngược với điều chúng ta dễ lầm tưởng, các logo tuyệt vời nhất không phải luôn được tạo ra từ máu, mồ hôi, nước mắt của quá trình tìm hiểu, những đêm không ngủ để phát triển ý tưởng hay hàng trăm...

18/01/2019