Blog

Thiết kế logo AT&T

01/01/2019

Bản thiết kế logo chỉ tiết của AT&T. Một bản phối từ các đường tỷ lệ đến ảnh mô phỏng

Designer: Interbrand
Contractor: at&t 
Date: 2005

Thông tin: Vào ngày 18 tháng 11 năm 2005, AT & T đã nhận được một thiết kế lại lớn trùng với sự hợp nhất của SBC. Kiểu chữ ở dưới cùng của logo đã được thay đổi và được viết thường. Quả cầu có hiệu ứng 3D bóng loáng, với quả cầu màu trắng và sọc màu xanh lam, thay vì ngược lại (đó là trường hợp cho đến lúc đó). Thương hiệu này được tạo ra bởi Interbrand. Logo này vẫn được sử dụng ở hầu hết các địa điểm và thẻ SIM. Năm 2011, logo âm thanh 4 nốt thương hiệu của AT & T đã được thêm vào cuối quảng cáo. Không có nhiều trong cách làm việc của lưới nhưng đó là một logo tuyệt vời cần phải có trên trang này.