Idea

Thiết kế logo Apple

Chi tiết bản thiết kế logo Apple và các đường tỷ lệ vàng trong thiết kế logo

01/01/2019