Chính sách giao nhận thiết kế

Chính sách giao nhận thiết kế

I. Sửa đổi thiết kế:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa đổi thiết kế của khách hàng

 • Bước 2: Lên phác thảo sửa đổi trên giấy.

 • Bước 3: Lên thiết kế trên máy tính.

 • Bước 4: Đánh giá thiết kế.

 • Bước 5: Gửi thiết kế sửa đổi lại cho khách hàng.

II. Hoàn Tiền

Bee Art hoàn lại 100% tiền cho khách hàng trong các trong các trường hợp sau:

 • Bee Art không khả năng hoàn thành thiết kế cho khách hàng (Dựa trên đánh giá của Bee Art).

 • Khách hàng chuyển khoản thừa giá trị của đơn hàng.

III. Trường hợp không hoàn tiền

Bee Art không hoàn lại tiền trong các trong các trường hợp sau :

 • Khách hàng đơn phương hủy đơn hàng/hợp đồng thiết kế.

 • Khách hàng đổi tên thương hiệu, thay đổi yêu cầu thiết kế so với yêu cầu gốc ban đầu

 • Khách hàng sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực văn hóa, xúc phạm danh dự cá nhân/công ty

 • Khách hàng đặt đơn hàng/hợp đồng thiết kế thiếu tính hợp tác, làm khó dễ, kéo dài thời gian hoàn thiện dự án

 • Ngoài ra, chúng tôi có thể tư chối hoàn tiền nếu sản phẩm, thiết kế, khách hàng vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam.